انتشار گزارش از شرکت پاسارگاد در پنجمین نشریه روزانه نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران


  تاریخ :  

Joomla Templates and WordPress Themes

این نشریه در گزارش خود خلاصه ای از موفقیت های شرکت پاسارگاد و محصول جدید تولید شده شرکت Bingooo! را پوشش داده است . در ادامه به موفقیت های پاسارگاد در نمایشگاه و جشنواره های سال های پیش پرداخته است .

 

طراحی طراحی
برنامه و بازی
تولید تولید
برنامه و بازی
انتشار انتشار محصولات در
بازارهای جهانی
پشتیبانی پشتیبانی از محصولات