پخش گزارش از فعالیت های شرکت پاسارگاد توسط برنامه به روز در شبکه ۳ سیما


  تاریخ :  

Joomla Templates and WordPress Themes

به درخواست برنامه به روز از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارشی از فعالیت های شرکت پاسارگاد و موفقیت های آن در سومین نمایشگاه بازی هایی رایانه ای تهران تهیه شد و در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ در ساعت ۱۳:۳۰ در شبکه ۳ پخش گردید .


 

طراحی طراحی
برنامه و بازی
تولید تولید
برنامه و بازی
انتشار انتشار محصولات در
بازارهای جهانی
پشتیبانی پشتیبانی از محصولات