رتبه اول در بخش موبایل در پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال


  تاریخ :  

پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

طراحی طراحی
برنامه و بازی
تولید تولید
برنامه و بازی
انتشار انتشار محصولات در
بازارهای جهانی
پشتیبانی پشتیبانی از محصولات